Alles rond het thema uitvaart in Almelo

Geen geld uitvaart

Het komt voor dat mensen geen geld hebben om de uitvaart van hun dierbare te betalen. Dat komt voor in situaties waarbij de overledene geen geld na laat en er geen sprake is van een uitvaartverzekering. Als de nabestaanden dan zelf ook geen geld hebben kan het voorkomen dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten van de uitvaart.

Als niemand de uitvaart kan of wil organiseren dan zal de gemeente de uitvaart gaan regelen. In de Wet op de lijkbezorging staat namelijk dat de gemeente waar iemand is overleden is in deze situaties verantwoordelijk is voor de uitvaart. Dat heeft echter wel consequenties voor de manier waarop het afscheid geregeld zal worden. Zo zal de gemeente kiezen voor een sobere uitvaart en hebben de nabestaanden weinig of geen invloed op de invulling van de uitvaart. De gemeente zal de wens van de overledene volgen, voor waar het gaat over een eventuele voorkeur voor een begrafenis of een crematie.

Nabestaanden die de uitvaart van hun dierbare niet kunnen of willen regelen moeten er wel rekening mee houden dat de gemeente de kosten van de uitvaart alsnog op hen kan verhalen. Het is daarom doorgaans verstandiger om zelf te kijken naar de mogelijkheid om de uitvaart zelf zo goedkoopmogelijk te regelen. In de infotheek van Uitvaart.nl staan diverse tips die mensen kunnen helpen om een uitvaart zo goedkoop mogelijk te regelen. Vaak zijn de kosten die de gemeente maakt hoger dan de kosten die nabestaanden maken wanneer ze de uitvaart toch zelf regelen.

Bijzondere bijstand

Mensen die niet veel geld hebben en die toch moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart van een dierbare kunnen proberen om aanspraak te maken op bijzondere bijstand. Deze bijstand is er voor kosten die mensen door bijzondere omstandigheden moeten maken.

Kijk voor meer informatie en een aanvraag voor bijzondere bijstand op de website van de gemeente Almelo.