Alles rond het thema uitvaart in Almelo

Begraafplaatsen in Almelo

In Almelo zijn zes begraafplaatsen te vinden. Twee daarvan zijn algemene begraafplaatsen (eigendom van de gemeente Almelo). Dit zijn begraafplaats ’t Groenedael en begraafplaats Aadorp. De andere vier begraafplaatsen zijn particuliere begraafplaatsen.

Wilt u een begrafenis regelen in Almelo? Bel dan met Topuitvaarten: 088 - 605 1206 (24/7)

Soorten graven

In Almelo kan men kiezen uit een diverse grafsoorten. In grote lijnen is het vooral belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een particulier graf en een algemeen graf.

Een particulier graf is een graf waar iemand de grafrechten van koopt. Deze worden afgegeven voor een periode van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. De rechthebbende mag bepalen wie er in het graf worden begraven. Als de grafrechtentermijn is afgelopen mogen de grafrechten verlengd worden.

In een algemeen graf ligt een aantal willekeurige overledenen bij elkaar, op volgorde van binnenkomst. De overledenen worden in 'volgorde van binnenkomst' begraven. De grafrechten gelden voor tien jaar en kunnen niet worden verlengd. Algemene graven mogen na tien jaar door de houder van de begraafplaats geruimd worden; nabestaanden hoeven daarvan niet in kennis te worden gesteld. Op de algemene begraafplaatsen in Almelo worden maximaal twee overledenen begraven in een algemeen graf. Er mag per overledene een klein grafmonument van maximaal 45 centimeter breed op worden geplaatst.

Uitgebreide informatie over de graven en de mogelijkheden in Almelo is te vinden in het hoofdstuk Grafmonument in Almelo.

Speciale grafvakken

Er zijn in Almelo speciale grafvakken aangelegd. Het gaat daarbij onder andere om speciale grafvakken voor overleden kinderen. Op begraafplaats ’t Groenedael is een speciaal deel ingericht voor islamitische graven. Hier voldoen de graven aan de islamitische tradities.

Asbestemming op een begraafplaats

Op de R-K begraafplaatsen en op de algemene begraafplaatsen ’t Groenedael en Aadorp zijn diverse asbestemmingen aanwezig. Op die manier kunnen nabestaanden van iemand die is gecremeerd ook een plek hebben waar ze hun overleden dierbare kunnen gedenken.

Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk Asbestemming in Almelo.

Register met namen alle overledenen

De gemeente Almelo heeft een overzicht gemaakt waarop is te zien is welke overledenen er sinds 1900 zijn begraven op begraafplaats ’t Groenedael en begraafplaats Aadorp. Op de site staat van beide begraafplaatsen ook een plattegrond waardoor het makkelijk is om een graf te vinden aan de hand van de naam van het graf vak en het grafnummer.

’t Groenedael

Begraafplaats ’t Groenedael dateert uit 1873 en is zestien hectare groot. In 1927 werd de begraafplaats uitgebreid naar een ontwerp van de vermaarde landschapsarchitect Loenard Springer, die onder andere ook tekende voor het ontwerp van de Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Begraafplaats ’t Groenedael is het als begraafplaats Aadorp eigendom van de gemeente Almelo. Op ’t Groenedael is plek voor overledene van alle gezindten. Op de begraafplaats zijn diverse grafsoorten waar uit gekozen kan worden. Ook is er en speciale Vlindertuin voor foetussen tot en met de 24ste week van de zwangerschap. Een plaats in de vlindertuin geldt voor een periode van tien jaar, een termijn die telkens kan worden verlengd. Op het grafje mag geen bedekking worden aangebracht

begraafplaats ’t Groenedael
Willem de Clercqstraat 93 7604 AR Almelo
T: 0546-456325 F: 0546-456328
E: begraafplaats@almelo.nl

Begraafplaats Aadorp

Begraafplaats Aadorp dateert uit het jaar waarop de Duitse bezetting ten einde kwam (1945). Het is de begraafplaats voor mensen die wonen in Aadorp. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2001 valt het beheer van begraafplaats onder de gemeente Almelo. De tarieven en voorwaarden voor bijvoorbeeld de grafrechten zijn helemaal gelijk aan die op ’t Groenedael.

Gemeentelijke begraafplaats Aadorp
Kerkhofsweg 1
7611 BH Aadorp
(0546 ) 45 63 25
begraafplaats@almelo.nl

Rooms-Katholieke Begraafplaats Almelo

De R-K begraafplaats Almelo is gelegen aan de Kerkhofsweg en dateert uit de periode 1875. In dat jaar schonk de grondeigenaar de grond aan de kerk. Het bijzondere is dat hij zelf als een van de eersten is begraven op de begraafplaats.

Op de begraafplaats staat een kleine aula en een stilteruimte. In de aula kunnen negentig personen worden ontvangen. Op de begraafplaats kan men kiezen voor een enkel graf, familiegraf, kindergraf of een grafkelder. Op de begraafplaats zijn ook verschillende asbestemmingen te vinden. De kerk vindt het belangrijk dat nabestaanden van iemand die is gecremeerd ook een plek kunnen hebben waar ze hun dierbare kunnen gedenken. Dat kan onder andere door een plek te huren in het columbarium, de urenmuur of door de as te verstrooien op het strooiveld.

Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk Asbestemming in Almelo.

Rooms-katholieke begraafplaats Almelo
Kerkhofsweg 1
7603 ND Almelo
(0546) 86 82 80
website Rooms-katholieke begraafplaats Almelo

Joodse begraafplaats Kerkhofsweg

De Joodse begraafplaats aan de kerkhofsweg (gelegen naast de R-K begraafplaats) is een oude begraafplaats waar al sinds 1850 geen overledene meer is begraven. Het onderhoud van de begraafplaats wordt uitgevoerd door de stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Almelo. De stichting krijgt bij het onderhoud ondersteuning van de gemeente Almelo. Jaarlijks wordt de begraafplaats twee keer opengesteld voor het publiek.


Joodse begraafplaats Boddenstraat

De Joodse begraafplaats aan de Boddenstraat is een unieke oase van rust te midden van de drukte van de stad. De begraafplaats dateert uit 1846. Bijzonder is de gedenkplaat tegen de zijmuur. De deze gedenkplaat staan alle namen van Joodse Almeloërs die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.


Joodse begraafplaats Boddenstraat
Boddenstraat 22
7607 BM Almelo
(020) 644 99 68

Rooms-Katholiek kerkhof Bornerbroek

De Rooms- Katholieke begraafplaats Bornerbroek is onderdeel van de geloofsgemeenschap St. Stephanus. De parochiekerk dateert uit 1803. Op de begraafplaats staat de Mariakapel. Uitvaartplechtigheden voorafgaande aan de begrafenis worden gehouden in de kerk. Op de begraafplaats kan men kiezen voor een graf, maar het is ook mogelijk om er een urn bij te laten zetten.

Op de begraafplaats is alleen ruimte voor mensen die als parochiaan staan ingeschreven, die zijn gehuwd met een parochiaan of die een duurzaam huishouden vormen met een parochiaan. Er zijn nog een paar uitzonderingen die het mogelijk maken om te worden begraven op deze R-K begraafplaats. De begraafplaats wordt onderhouden door vrijwilligers.

Begraafplaats St. Stephanus
Bornsestraat 38
7627 NT Bornerbroek
Tel : 074-3841202
Mobiel : 06-30426873


Overlijden in regio Almelo melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206